Babayeva Majnun qizi, Gulbeniz. 2023. «Molla Nasreddin Magazine and Baha’i Faith». Universidad Y Sociedad 15 (4), 233-40. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3972.